Ana Sayfa Gündem 21 Nisan 2023 238 Görüntüleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Doktor Yetkisi’ Vaadine Hemşireler Ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşirelerin takım artırımı ve teşvik ödemelerinde eşitlik talepleri karşısında spontane gelişen seçim vaadi gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hemşirelerde bir sınıf atlama olayını başarmamız lazım. Daha da öte bir şey. Artık Amerika’da biliyorsunuz bir üst segment var. O adeta tabip yetkisi kullanabiliyor” kelamları sıhhat topluluğunda yorumlandı. Bilim Sıhhat Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Periyot Milletvekili Seçimleri’ne 1 aydan az bir vakit kala AKP Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hemşirelere tabip yetkisi’ vaadini hemşirelere sordu. Görüştüğümüz hemşirelerin çoğunluğu tabip yetkisi istemediklerini, özlük haklarını ve mesleksel saygınlıklarının geri verilmesini istediklerini söyledi. 

“ABD Hemşirelik Sistemi’ndeki ‘Nurse Helper’ Mesleğimize Ziyan Verecektir”

fisun 1 scaled e1681999908271

Fisun Şenuzun Aykar (Akademisyen Profesör Hemşire): Mesleklerin hele ki sıhhat ile ilgili mesleklerin de liyakat yahut misyon tariflerinin belirlenmesinde alt, üst segment yahut sınıf olarak kıymetlendirilmesi, tabir edilmesi kabul edilir bir durum değildir. 1955 yılında hemşirelikte Avrupa’nın birinci lisans eğitimini başlatmış bir ülke olarak geldiğimiz süreçte çok güçlü akademik birikimi olan mesleğimizin sıhhat sisteminde yapılanması mesleksel derneklerimiz, Yüksek Öğretim Kurumumuzdaki hemşirelik fakültesi ve sıhhat bilimleri fakültelerinde hemşirelik alanından olan dekanlarımız ile çalışılmalı ve planlamalıdır. Zira mesleğimizin eğitim ve idare alanlarında uzman olmayan diğer sıhhat disiplinlerinin yönlendirilmesi ile geçmişte alınan hemşire yardımcılığı eğitimleri, lise seviyesinde hemşirelik eğitimine yine başlanması üzere pek çok kusurlu uygulama ile mesleğimiz ve sıhhat bakım sistemimiz ziyan görmektedir. Amerika Hemşirelik Sistemi’nde yer alan Advanced Practice Nurse (APN yahut APRN)’ün üzerinde üstte belirttiğim halde meslek akademisyenlerimiz ve derneklerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmadan sıhhat sistemimize uyarlanması ve daha evvelki yıllarda da isminin hekim/doktor yardımcısı olacağının açıklanması Hemşire Yardımcılığı (Nurse Helper) örneğinde olduğu üzere hem mesleğimiz hem de sıhhat sistemimize ziyan verecek bir uygulama olacaktır. Mesleğimizde öncelikli olarak tahlil bulması gereken meselelerimiz; meslektaşlarımızın yoksulluk sonunun altında maaş alması, performans ve döner sermaye üzere gelir garantisi olmayan ek fiyatlandırma sistemindeki adaletsizliktir. 24 saat kesintisiz çalışma, fazla mesai, nitelikli bakım sağlayabileceklerinden çok daha fazla sayıda hastaya bakmak durumunda olmalarıdır. Bunun sebebi de çalışan sayımız, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamalarının 3 kat altında ve bu meseleye kısmen de olsa tahlil olacak lisans mezunu ve lise mezunu yaklaşık 120 bin genç meslektaşlarımızın hala atanmamasıdır.

“Hemşireliği Öbür Bir Meslek Kümesiyle Kıyaslamak Yanlıştır”

aydin erol e1681999971778

Aydın Erol (SES Cerrahpaşa İşyeri Temsilcisi): Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı, birey, aile, küme ve toplumun sıhhatinin geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda uygunlaştırılması ve ömür kalitesinin artırılması hedefiyle hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, doktorca hazırlanan tıbbi teşhis ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, inançlı ve sağlıklı bir etraf oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, idare, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve bağlantısı sağlama rolleri, mesleksel eğitimle kazanılan bilgi, maharet ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak hayatın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik unsurlar çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı,  hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü kaynaklarının, başka kaynakların ve bakım ortamının idaresi ile risk idaresi olarak tabir edilir.
Bağımsız bir meslek olan hemşireliğin sıhhat hizmetlerinin her alanında uzmanlaşmasına ve akademik birikime sahip olmasına karşın istenen seviyede kurumsallaşmaması sıhhat siyasetlerinden bağımsız değildir. Hemşirelik fakültelerinde akademik unvana sahip hemşireler yerine çoğunlukla  farklı disiplinlerden öğretim üyeleri ne yazık ki görevlendirilmekte, dekan, anabilim kolu lideri yapılabilmektedir. Bilhassa son  yıllarda kamu sıhhat kurumlarında hemşireler uzmanlaşmakta, doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik alana ağırlaşmaktadır. Hemşirelik mesleğinin öbür bir meslek kümesiyle kıyaslamak onun karşısına koymak, misyon yetki alanları üzerinden polemik oluşturmak yanlıştır. Hemşire meslek örgütlerinin, sendikaların da  yıllardır talep ettiği hemşirelik mesleğinin yardımcı sıhhat hizmetleri olarak değil bağımsız bir meslek olarak tekrar tarifinin yapılması idi. Hemşirelik mesleğinin  başta özlük ve mali hakların uygunlaştırılması, uzman ve doktora eğitimini tamamlayan hemşirelerin kamu sıhhat kuruluşlarında meslek yapmalarının önünün açılması, hemşirelik fakültelerinde öğretim üyesi olarak istihdam edilmelerinin önünün açılması kıymetli bir başlangıç olacaktır.

“Hiçbir Meslek Kümesi Başkasının Alt-Üst Segmenti Olamaz”

hepsen 2

Neslihan Komser (HEP-SEN İstanbul Şube Başkanı): Kaliteli ve inançlı bir sıhhat hizmeti verebilmek için kaynakların yeterli derecede kullanılması ve hakikat hemşire istihdamı ile nitelikli işgücünün sağlanması hayli değerlidir. Ülke nüfusundaki artış, yetersiz istihdam, olumsuz çalışma şartları, maddi yetersizlikler, şiddet, vazife dışı çalıştırılma ve mobbing üzere birçok nedenden dolayı hemşireler yurtdışına göç etmekte ve bu durum sonucunda hem nitelik hem de nicelik açısından hemşirelere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Türkiye’de hemşirelerin tıbbi sekreterlik, laboratuvar teknisyenliği, hekimlik, anestezi teknisyenliği, radyoloji teknisyenliği üzere mesleklerin vazife kapsamına giren işlerde de çalıştırıldığı hatta satın alma, faturalama memurlarının vazife kapsamındaki işlerden sorumlu tutulduğu bilinmektedir. OECD datalarına nazaran 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı ülkemizde 2.7 dir. Meslek kapsamında olmayan işlerde çalışan hemşireleri de düşündüğümüz vakit hasta başına düşen hemşire sayısı daha da düşmektedir. Başka taraftan hemşire sayısının yetersiz olmasına bağlı olarak hemşirelerin yetki, sorumluluk ve misyonları sıhhat alanında çalışan başka hemşirelik dışı profesyonellere devredilmekte, hemşireler çok fazla çalışmaya bağlı tükenmişlik sendromu yaşamakta, meslekten ayrılmalarla birlikte hemşirelerin değişim suratı artmaktadır. Ülkemizde hemşireler 4 yıl lisans eğitimi alarak hemşire olmaktadırlar. Üzerine en az 2 yıl yüksek lisans ve 4 yıl doktora eğitimi olmak üzere alınan eğitim düşünüldüğünde formal olarak 10 yıl eğitim alındığı görülmektedir. Fakat hemşireler uzmanlaştıkları alanda çalışamamaktadır ve kurumlarda hala uzman hemşirelik takımı bulunmamaktadır. Sağlık insan gücü olarak hemşirelerin mesleksel eğitim, uzmanlık alanları, istihdam ve profesyonel gelişiminin desteklenmesi gerekir. YÖK, Sıhhat Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ortak işbirliği ile uzman hemşire takımları açılması ve istihdam yapılması bizim esas talebimizdir. Profesyonel bir meslek olan hemşireliğin ilaç reçete etmesi üzere bir talebimiz katiyetle yoktur. Her meslek kümesi teorik eğitimini ve diplomasını aldığı mesleğini ifa etmelidir. Hekimlik yalnızca ilaç yazmak, hemşirelik yalnızca enjeksiyon yapmaktan ibaret değildir. Hiçbir meslek kümesi başkasının alt segmenti ya da üst segmenti olamaz. Ülkemizde hemşirelik için yapılabilecekleri her vakit lisana getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Bizler kâfi istihdamın olduğu kurumlarda kendi mesleğimiz kapsamındaki vazifelerimizi maddi karşılığını alacak formda yerine getirmek istiyoruz. Yaptığımız birçok teşebbüsün fiyatlandırmasının tarafımıza ödenmesini teşvik ek ödeme yönetmeliği kapsamında neye nazaran belirlendiği belirli olmayan 0,32 katsayısının arttırılmasını yoksulluk sonu üzerinde emekliliğe yansıyan bir maaş ile çalışmak istiyoruz. Uzmanlık takımlarının bir an evvel açılmasını ve kendi uzmanlık alanlarımızda “yarın vazife yerim neresi olacak acaba” diye düşünmeden inançlı bir formda çalışmak istiyoruz.

“Önceliğimiz Hemşirelik Mesleğinin Sonlarının Belirlenmesidir”

burak secinti foto e1682000172506

Burak Seçinti (Yoğun Bakım Hemşiresi): Biz hemşirelerin şu andaki önceliğimiz tabip yetkisi tesirinden çok hemşirelik mesleğinin hudutlarını belirlemek ve vazife alanının dışına çıkılmaması. Düzeltilmesi gereken onlarca mevzu var alanda. Önceliğimiz mesleğimizdeki problemlerin giderilmesidir. Amerika’nın birçok hemşirelik özelliği alınabilir, lakin en başında bu gündem olmamalıdır. 

“Biz Hekim Statüsünde Olmak İstemiyoruz!”

ilkay yavuz

İlkay Yavuz (Yoğun Bakım Hemşiresi): Biz hekim statüsünde olmak istemiyoruz, emekliliğe yansıyan yoksulluk hududu üstünde tek kalem maaş istiyoruz. Kendi mesleğimizde branşlaşma ve uzmanlık istiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın bu söylemi grup içi çatışma doğurur. Hiçbir hemşire hekim olmak istemez. Biz kendi mesleğimize sahip çıkıp saygınlığını kazanmasını istiyoruz. Ben 24 yıllık meslek hayatımın 13 yılında ağır bakım ünitesinde çalıştım. Ağır bakım uzman hemşiresi olmak istiyorum ve bununla ilgili her türlü imtihana girerim.

“Doktor Yardımcısı Olmak Üzere Bir Talebimiz Yok”

M.A. (Yoğun Bakım Hemşiresi): Bizler hekim yardımcısı değiliz hemşireyiz. Hekim yardımcısı olma üzere bir talebimiz yok. Hepimizin vazife tarifleri var. Var lakin sıhhatteki bütün branşlar yalnızca kendi vazife tarifini karşılaşıyorken biz her işe koşan bireyleriz. Saygınlık istiyoruz, kendi mesleğimizde yükselmek istiyoruz. Kuralların insani olmasını bekliyoruz yalnızca kendimiz için değil yatan hastaların hayatı için daha düzgün bir bakım,daha güzel bir tedavi daha düzgün bir takip için. Hastaya yalnızca ilaçlarını infüzyonlarını yetiştirmek için calışıyoruz. Daha çok ilgilenmeliyiz daha âlâ bir takip için çabalamalıyız. Sıhhat yalnızca ilaç yetiştirme değil ruhsal tarafı de var ağır bakımda dünya  standartlarının çok çok üstünde hasta bakıyoruz. Bu insani değil hastaları dinleyecek vakit yok. Ruhsal takviye veremiyoruz. Hastaya kendini rahat ve inançta hissettirebilecek konumu bulamıyoruz. Diğerlerinin işini yapmaktan ve standartların üstünde hasta sayısı  bakmaktan kendi işimizi yapamıyoruz. Gençliğimi heba ettiğim bu denli yıl okuyup sayısız girdiğim imtihanların karşılığı da kira ve faturalara bile sıkıntı yetiştiriyoruz. Bir kahve ve bir yemek bile dışarıdan yerken iki kez düşünüyoruz. Buna büyükşehirlerin kira fiyatları da eklenirse bu tablo çok berbat malesef. Emeğimizin karşılığı bu olmamalıdır. (BSHA-Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)

hack forum hack forumu gaziantep escort escort gaziantep
antalya escort muğla escort hack forum bahis forum deneme bonusu forum onwin giriş babilbet giriş fethiye escort bahis siteleri deneme bonusu veren siteler cosmiczozo.org en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu